Trähöghuskvarteret PUUPERHE, Helsingfors

Inbjuden arkitekttävling 2021: 1. pris.

 

Trähöghuskvarter i Helsinfors. Byggnaderna är färgranna och uppdelade i mindre volymer för att öka känslan av småskalighet och trivsel. Också gårdsplaneringen är omsorgsfullt gjord med invånarnas trivsel i åtanke, med gemensamma planteringslådor och små områden av skogsterräng.

 

Byggnaderna genomförs av volymelement i trä, vilket är ett snabbt och fukttekniskt säkert sätt att bygga högt i trä.

 

Planeringsgruppen:

Francesco Allaix
Havu Järvelä
Rabbe Tiainen
Jens Rasmussen
Ninni Westerholm
Mimma Tuomisalo

 

Referenser:

SAFA – Suomen Arkkitehtiliitto

Suomen Puukerrostalot Oy

Lindbäcks Ab

 

  • Stad – Helsingfors
  • Kund- Suomen Puukerrostalot Oy
    / Suomen arkkitehtiliitto SAFA
  • Status – 1. pris 2021.
  • Storlek – 5800  m²