Tutkimus ja kehitys

HELST on nuori, oppimis- ja kehitysorientoitunut arkkitehtitoimisto. Osallistumme aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyöhön ja osa tiimistämme työskentelee osa-aikaisesti myös rakennusalaan liittyvissä opetus- ja tutkijatehtävissä. Olemme sitoutuneet päivittämään osaamistamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kestävää, ympäristöystävällistä, taloudellisesti kannattavaa ja tietenkin myös kaunista ja toimivaa arkkitehtuuria. Tutkimuksen sisällyttäminen osaksi suunnittelutoimistoarkea kumpuaa halustamme löytää uusia tapoja toimia rakennusalalla sen murroksen keskellä ja olla mukana ohjaamassa alaamme rakenteellisesti kestävämpään suuntaan. Konkretiana tästä tavoitteesta ryhdyimme toimistolla tutkimaan elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment, LCA) ja kustannuslaskentaa, mikä johti LASKE-työkalun kehittämiseen.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Pyrimme aina jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa ymmärtämään rakennuksen ympäristövaikutuksia, jotta voimme mahdollisimman tehokkaasti ohjata suunnittelua kestävämpään suuntaan. Tavoitteenamme on suunnitella ympäristöystävällisiä ja terveellisiä rakennuksia käyttämällä materiaaleja, joilla on pieni hiilijalanjälki ja iso hiilikädenjälki. Tämä tarkoittaa esimerkiksi niiden materiaalien suosimista, jotka aiheuttavat vähän hiilidioksidipäästöjä ja toisaalta sitovat itseensä hiiltä ilmakehästä. Tällaisten materiaalien malliesimerkki on puu. Ekologisten materiaalivalintojan lisäksi pyrimme suunnittelemaan energiatehokkaita rakennuksia, joiden toiminnalliset päästöt ovat pienet. Voit lukea lisää kestävästä kehityksestä täältä.

Uuden LASKE-työkalumme avulla voimme laskea suunnittelemamme rakennuksen päästöt reaaliajassa ja verrata suunnittelun eri versioita tai eri rakennuksia keskenään. Voit lukea lisää LASKE-työkalusta täältä.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Tavoitteemme suunnitella rakennuksia, jotka kuormittavat ympäristöämme mahdollisimman vähän.Ympäristötavoitteiden lisäksi rakentamiseen vaikuttavat kuitenkin myös asetetut taloudelliset raamit. Siksi olemme paneutuneet myös rakentamisen talouspuoleen. Haluamme jo suunnittelun aikana saada käsityksen rakennuskustannuksista, jotta voimme etsiä parhaan mahdollisen tasapainon ekologian ja ekonomian välillä.

LASKE-työkalumme avulla on mahdollista reaaliajassa laskea suunnitelmiemme arvioidut rakennuskustannukset. Saatua tietoa hyödyntäen voimme auttaa asiakkaitamme pääsemään sekä laadullisesti että ympäristön kannalta parhaaseen lopputulokseen budjetissa pysyen. Voit lukea lisää LASKE:n toiminnasta täältä.

Kestävä kehitys

On myös arkkitehtuuria määrittävä tekijä että vallitsevat elämäntapamme ylittävät luonnollisen ympäristön kantokyvyn. Suomalaisen päästöt ovat yli nelinkertaiset suhteutettuna siihen, mikä olisi Pariisin ilmastosopimuksen mukaan kestävää. Rakennettu ympäristö on yksi maailman suurimmista päästöjen aiheuttajista. HELST:illä rakennettuun ympäristöön suhtaudutaan ongelman sijaan mahdollisena ratkaisuna, jolla on keskeinen rooli ilmastokriisin hillitsemisessä.

Euroopan Unionissa rakennukset vastaavat 40 prosentista EU: n kokonaisenergiankulutuksesta ja aiheuttavat 35 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. Tämän lisäksi puolet kaikista louhituista materiaaleista päätyvät rakennusteollisuuteen, joha liian tehokkaasti muuttaa ne jätteeksi. Rakennusala tuottaa nimittäin 25–30% jätteestä EU: ssa, joka tekee rakennusteollisuudesta myös yhden suurimmista jätteiden tuottajista.

Tämänhetkinen ympäristökriisi ei ole välttämätön seuraus nykyelämästä vaan pikemminkin seuruas hyvin epäonnistuneesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Nykysuunnittelua ei ohjaa vähäpäästöisyys tai kestävyys. Rakentamiseen ja suunnitteluun kohdistuu nyt akuutti paine muuttaa yleisiä käytäntöjään. Sekä uudisrakentamiseen että korjausrakentamiseen on löydettävä ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Innovaatiota ja uusia ratkaisuja tarvitaan, jotta pystymme pidentämään uuden sekä olemassa olevan rakennuskannan elinkaarta. Kertakäyttökulttuuri on järjestelmällisesti kitkettävä pois rakennusteollisuudesta ja rakennuksiin on alettava suhtautumaan väliaikaisina materiaalivarastoina.

Kaikesta tästä johtuen HELST on jatkuvalla oppimispolulla. Koronapandemian alkaessa maailma päätyi pakosta hyvin nopeatahtiseen muutokseen, ja silloinen turbulenssi äkisti teki meille mahdolliseksi keskittyä kehittämään uutta suunnittelutyökalua. LASKE on kustannus- ja elinkaarilaskentatyökalu, jonka avulla suunnittelutoimistossa on mahdollista ajantasaisen tietomallin avulla jatkuvasti tarkkailla suunnitelman materiaalien vaikutusta sekä ympäristöön että kokonaiskustannuksiin. Työkalun avulla voimme nyt laskea ja viestiä selkokielellä hankkeittemme ympäristövaikutukset, mikä helpottaa suunnittelun ohjaamista vähäpäästöisemmäksi.

Suunnittelutyökalu, joka ohjaa vähähiiliseen rakentamiseen

LASKE

Maankäytöllä ja rakentamisella on kauaskantoiset vaikutukset elinympäristöömme. Uskomme kuitenkin arkkitehtuurin mahdollisuuksiin olla osana tulevaa muutosta, vaikkakin tämän muutoksen tavat ovat vielä ennakoimattomissa. Omana ensimmäisenä askelenamme, halutessamme edelleen tulevaisuudessakin tarjota asiakkaillemme kestävää, edullista, kaunista sekä toimivaa arkkitehtuuria, on ollut pystyä ymmärtämään paremmin mistä tämä arkkitehtuuri oikein koostuu.

Kehitimme uuden suunnittelutyökalun nimeltä LASKE, jota olemme onnistuneesti jo käyttäneet arvioidessamme suunnitelmiemme päästöjä ja rakennuskustannuksia reaaliajassa tietomalliemme pohjalta. Koelaskentojemme ylitettyä jo ensimmäisestä kerrasta vuonna 2020 omat positiivisimmatkin arviomme sen täsmällisyydestä, olemme jatkaneet työkalun kehittämistä ja tiedon keräämistä yhdessä asiakkaittemme kanssa. Suunnittelutyökalun sisältämä kova data antaa kiistämätöntä palautetta eri ratkaisuiden vaikutuksista niin ympäristöön että budjettiin, jolloin vaihtoehtojen vertailu on rakentavaa. Voidessamme auttaa asiakkaitamme tiedostamaan paremmin päätöksien vaikutuksia sekä ympäristö- että taloudellisiin kustannuksiin, perusteltuja muutoksia tottumiimme tapoihin on helppo tehdä.

Integroimme elinkaariarvioinnin kaikkiin hankkeisiimme jo nyt ja kartutamme innolla osaamistamme suomalaisittain uudessa suunnittelun osa-alueessa. Rakentamisen lainsäädäntö on muuttumassa lähitulevaisuudessa ja elinkaariarviointi on tulossa pakolliseksi osaksi lupaprosesseja kun rakennusalaa poliittisesti ohjataan kestävämpään suuntaan. Aloittamamme ymmärryksen syventäminen jo ennenkuin se on pakollista on tapamme osoittaa, että me välitämme ja olemme valmiit muuttamaan erityisesti omia toimintatapojamme voidaksemme olla mukana muuttamassa rakennusalaa sen tarvitsemissa mittasuhteissa.