Tutkimus ja kehitys

HELST on nuori arkkitehtitoimisto ja meidän tiimi on oppimis- ja kehityshaluinen. Toimistossamme tehdään tutkimus- ja kehitystyötä ja osa tiimistimämme tekee ohella osa-aikaisesti töitä rakennusalaan liittyvissä opetus- ja tutkijatehtävissä. Koko HELST tiimi haluaa osallistua kovasti kaivattuun kestävän kehityksen murrokseen ja olla mukana ohjaamassa rakentamista kestävämpään suuntaan. Olemme sitoutuneet päivittämään osaamistamme, jotta voimme tarjota asiakkaillemme kestävää, ympäristöystävällistä, taloudellisesti kannattavaa ja tietenkin myös kaunista ja toimivaa arkkitehtuuria. Edellä mainitut tavoitteemme ovat myös syyt siihen, että ryhdyimme tutkimaan elinkaariarviointia (Life Cycle Assessment, LCA) ja kustannuslaskentaa, mikä johti LASKE-työkalun kehittämiseen.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Pyrimme jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa ymmärtämään rakennuksen ympäristövaikutuksia, jotta voimme mahdollisimman tehokkaasti ohjata suunnittelua kestävämpään suuntaan. Tavoitteenamme on suunnitella ympäristöystävällisiä ja terveellisiä rakennuksia käyttämällä materiaaleja, joilla on pieni hiilijalanjälki ja iso hiilikädenjälki. Toisin sanoen, pyrimme suosimaan materiaaleja, jotka ensinäkin aiheuttavat vähän hiilidioksidipäästöjä ja toiseksi sitovat itseensä hiiltä ilmakehästä. Tällaisiin materiaaleihin lukeutuu muun muassa puu. Ekologisten materiaalivalintojan lisäksi pyrimme suunnittelemaan energiatehokkaita rakennuksia, joiden toiminnalliset päästöt ovat pienet. Voit lukea lisää kestävästä kehityksestä täältä.

Uuden LASKE-työkalumme avulla voimme laskea rakennuksemme päästöt reaaliajassa ja verrata suunnittelun eri versioita tai eri rakennuksia keskenään. Voit lukea lisää LASKE-työkalusta täältä.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Haluamme suunnitella rakennuksia, jotka ovat ympäristöystävällisiä, mutta olemme tietoisia siitä, että rakennuksille on yleensä ympäristötavoitteiden lisäksi asetettu tietyt taloudelliset raamit. Siksi olemme paneutuneet myös rakentamisen talouspuoleen. Haluamme jo suunnittelun aikana saada käsityksen rakennuskustannuksista, jotta voimme etsiä parhaan mahdollisen tasapainon ekologian ja ekonomian välillä.

Uuden LASKE-työkalumme avulla voimme laskea suunnitelmiemme arvioidut rakennuskustannukset reaaliajassa ja auttaa asiakkaitamme saamaan sekä laadullisesti että ympäristön kannalta parhaan hankkeen sille asetetulla budjetilla. Voit lukea lisää LASKE:n toiminnasta täältä.

Kestävä kehitys

Elämme maailmassa, jossa vallitsevat elämäntavat ylittävät luonnollisen ympäristömme kantokyvyn. Suomalaisen päästöt ovat yli nelinkertaiset suhteutettuna siihen, mikä olisi Pariisin Ilmastosopimuksen mukaan kestävää. Rakennettu ympäristö on yksi maailman suurimmista päästöjen aiheuttajista. Tämä tarkoittaa, että rakennettu ympäristö on kiistatta valtava ongelma. HELST:illä haluamme kuitenkin nähdä rakennetun ympäristön ongelman sijaan mahdollisena ratkaisuna, jolla on keskeinen rooli ilmastokriisin ratkaisemisessa.

Euroopan Unionissa rakennukset vastaavat 40 prosentista EU: n kokonaisenergiankulutuksesta ja aiheuttavat 35 prosenttia kaikista kasvihuonepäästöistä. Tämän lisäksi puolet kaikista louhituista materiaaleista päätyvät rakennusteollisuuteen, joha tehokkaasti muuttaaa ne jätteeksi. Rakennusala tuottaa nimittäin 25–30% jätteestä EU: ssa, joka tekee teollisuudestä myös yhden suurimmista jätteiden tuottajista.

Tämänhetkinen ympäristökriisi ei ole välttämätön seuraus nykyelämästä vaan pikemminkin seuras hyvin epäonnistuneesta suunnittelusta ja toteutuksesta. Nykyajan suunnittelua ei ohjaa vähäpäästöisyys tai kestävyys. Rakentamiseen ja suunnitteluun kohdistuu nyt akuutti paine muuttaa yleisiä käytäntöjä. Sekä uudisrakentamiseen että korjausrakentamiseen on löydettävä ympäristön kannalta kestävämpiä ratkaisuja. Innovaatiota ja uusia ratkaisuja tarvitaan, jotta pystymme pidentämään uuden sekä olemassa olevan rakennuskannan elinkaarta. Kertakäyttökulttuuri on järjestelmällisesti kitkettävä pois rakennusteollisuudesta ja rakennuksiin on alettava suhtautumaan väliaikaisina materiaalivarastoina.

HELST:illä olemme sitoutuneet suunnittelemaan ympäristöystävällisiä ja kiertotalouden kannalta järkeviä rakennuksia. Tästä syystä olemme myös jatkuvalla oppimispolulla. Tämän takia me myös kehitimme uuden suunnittelutyökalumme, jonka nimi on LASKE. Työkalun avulla voimme nyt laskea ja viestiä selkokielellä hankkeittemme ympäristövaikutukset, mikä helpottaa suunnittelun ohjaamista vähäpäästöisemmäksi.

Suunnittelutyökalu, joka ohjaa vähähiiliseen rakentamiseen

LASKE

Haluamme HELST:illä osallistua ilmastotalkoisiin, joita todella tarvitaan rakennusalalla. Haluamme tarjota asiakkaillemme kestävää, edullista ja tietysti kaunista ja toimivaa arkkitehtuuria. Siksi olemme kehittäneet uuden työkalun nimeltä LASKE, jota käytämme saadaksemme arvioidut päästöt ja rakennuskustannukset reaaliajassa tietomalliemme pohjalta. Tämä suunnittelutyökalu auttaa meitä löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joita pankkitilikään ei vieroksu. Lisäksi voimme auttaa asiakkaitamme tiedostamaan paremmin päätöksien vaikutuksia sekä ympäristö- että taloudellisiin kustannuksiin. Me integroimme elinkaariarvioinnin kaikkiin hankkeisiimme jo nyt vaikka laki tulee vaatimaan tätä alaltamme vasta (lähi-)tulevaisuudessa. Tämän aloittaminen jo nyt on meidän tapa osoittaa, että me välitämme ja me haluamme toimia ilmastonmuutosta vastaan.